Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie do udziału w sesji Rady Gminy Wohyń
19 czerwca 2013

Wohyń, dnia 7 czerwca 2013 r.Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 24 czerwca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w strażnicy OSP Wohyń, z następującym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie sesji.2. Sprawy organizacyjne.a) stwierdzenie quorum;b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3. Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami.4. Interpelacje i zapytania radnych.5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu- wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2012 r., – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r., – przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2012 r. – przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2012 r., – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2012 r. , 6. Podjęcie uchwał:- w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonanie budżetu za 2012 r.,  – w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za rok 2012 ,7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.8. Wolne wnioski.9. Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady/-/ Dorota Iwanejko
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30