Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie do udziału w sesji Rady Gminy Wohyń
20 maja 2013

 
Wohyń, dnia 20 maja 2013 r. Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 28 maja 2013 r. (wtorek) o godz. 10.00 w strażnicy OSP Wohyń, ul. Średnia 33 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.2. Sprawy organizacyjne.a) stwierdzenie quorum;b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4. Interpelacje i zapytania radnych.5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wohyń; dyskusja.6. Podjęcie uchwał: – w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wohyń w latach 2013-2017,- w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wohyń, – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wohyń, – w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2013 r. ,- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.7. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.9. Wolne wnioski.10. Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady /-/ Dorota Iwanejko
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30