Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
21 sierpnia 2014

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 29 sierpnia 2014 r. (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Kierownik Zespołu Administracji Szkół w sprawie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego; zapytania.
6. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z realizacji zamówień publicznych; dyskusja.
7. Podjęcie uchwał:

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wohyń,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2014 r.

8. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach.
9. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady
/-/ Dorota Iwanejko

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30