Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
17 października 2014

Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 22 października 2014 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r.5.    Interpelacje i zapytania radnych.6.    Podjęcie uchwał:-    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wohyń na 2015 r., –    w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, –    w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,-     w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wohyń lub jej jednostkom podległym,-    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wohyń,-    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. –    w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2014 r.7.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.8.    Wolne wnioski.9.    Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach; podsumowanie kadencji Rady Gminy Wohyń.10.    Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady
Dorota Iwanejko
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30