Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
3 czerwca 2015

Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 12 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Informacje komisji Rady Gminy o pracy między sesjami, zapytania.6.    Stan i perspektywy melioracji  na terenie gminy, dyskusja.7.    Realizacja zadań oświatowych w r.szk. 2014-2015. Planowane inwestycje w szkołach. Planowany wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży, dyskusja.8.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu
 

wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2014 r.,
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.,
przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2014 r.
przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2014 r.,
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2014 r.,
zapytania, dyskusja.

9.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.,
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za rok 2014,
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego,
zmieniającego uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wohyń.

10.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.11.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.12.    Wolne wnioski.13.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30