Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
8 lipca 2015

Wohyń, dnia 07 lipca 2015 r.
Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 17 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Sprawozdania z bieżącej pracy komisji stałych Rady Gminy Wohyń, dyskusja. 6.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu,
w sprawie określenia zasad udzielania przez Gminę Wohyń dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wohyń na lata 2015-2020”,
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wohyń (2 uchwały),
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Rady Sołeckiej Sołectwa Wohyń II i sołtysa,
w sprawie przekazania skargi.

7.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.8.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.9.    Wolne wnioski.10.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30