Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
28 sierpnia 2015

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 04 września 2015 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Przewodniczących stałych komisji rady z prac między sesjami.
6. Informacja w sprawie przygotowania szkół do roku szk. 2015/16; zapytania.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
– w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego,
– w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
– w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kratiuk
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30