Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
6 października 2015

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 15 października 2015 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacje komisji Rady Gminy o pracy między sesjami, zapytania.
6. Informacja kierowników NZOZ z terenu gminy Wohyń nt. sytuacji zdrowotnej mieszkańców; zapytania.
7. Działalność stowarzyszeń na terenie gminy Wohyń, zapytania.
8. Informacja Kierownik ZAS w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 r.
9. Sytuacja finansowa jednostek OSP na terenie gminy Wohyń.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wohyń za I półrocze 2015 r.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

 
12. Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30