Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
16 listopada 2015

Wohyń, dnia 16 listopada 2015 r.Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3.    Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych. 5.    Informacje Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami, zapytania.6.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wohyniu za rok 2014. 7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:-    w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wohyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, –    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok, –    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, –    w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,-    w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,-    w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Suchowola Kolonia o przyznanie w roku budżetowym 2016 środków z funduszu sołeckiego,-    w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Miastem Radzyń Podlaski a Gminą Wohyń porozumienia dotyczącego zasad prowadzenia  pozaszkolnego   punktu katechetycznego,-    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,-    w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2015 r. 8.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.9.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.10.    Wolne wnioski.11.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30