Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
21 grudnia 2015

Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Opinia Komisji Budżetowej nt. projektu budżetu na 2016 r.6.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Gminy Wohyń na lata 2015 – 2023”
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wohyń na 2016 rok.

7.    Przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Wohyń na 2016 r.8.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.9.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.10.    Wolne wnioski.11.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30