Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
20 stycznia 2016

Mieszkańcy Gminy Wohyń
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 27 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie sesji.2. Sprawy organizacyjne.a) stwierdzenie quorum;b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja nt. przeprowadzonych wyborów sołtysów na kadencję 2016-2019.4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.5. Interpelacje i zapytania radnych.6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za 2015 rok, zapytania.7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Wohyń, zapytania.8. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady na 2016 rok, zapytania.9. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Wohyń na 2016 rok, zapytania.10. Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Seniorów nt. celów i zadań rad seniorów, dyskusja.11. Rozpatrzenie projektu uchwały:- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości.12. Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.14. Wolne wnioski.15. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady/-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30