Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
24 marca 2016

Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Sprawozdanie z działalności jednostek OSP w Gminie Wohyń, zapytania.  6.    Informacja Kierownik GOPS w sprawie Programu „Rodzina 500 plus”, zapytania.7.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.8.    Rozpatrzenie projektu uchwały:-    w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Wohyń na lata 2015 – 2020, –    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,-    w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,-    w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2016 r. –    w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Wohyń.9.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.10.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.11.    Wolne wnioski.12.    Zamknięcie obrad.
 
Wohyń, dnia 22 marca  2016 r.Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30