Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
1 czerwca 2016

Mieszkańcy Gminy Wohyń
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 10 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

 
3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Kierownik ZAS nt. planowanych remontów i inwestycji w szkołach na terenie Gminy Wohyń; zapytania.
6. Informacja  Kierownik ZAS nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży; zapytania.
7. Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały:
 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wohyń spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia,
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej,
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2016 r.

 
9. Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30