Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
14 czerwca 2016

Wohyń, dnia 01 czerwca 2016 r.
Mieszkańcy Gminy Wohyń
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wohyń w 2015 roku,; dyskusja.
6. Informacje komisji Rady Gminy o pracy między sesjami, zapytania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu

wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2015 r.,
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.,
przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2015 r.
przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2015 r.,
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2015 r.,
zapytania, dyskusja.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.,
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za rok 2015,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2016 r.

9. Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30