Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
4 lipca 2016

Wohyń, dnia 28 czerwca  2016 r.
Mieszkańcy Gminy Wohyń
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 07 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne. a)    stwierdzenie quorum; b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.6.    Rozpatrzenie projektu uchwały:
 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wohyń,
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokość wynagrodzenia za inkaso,
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wohyń uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ,
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2016 r.

7.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.8.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.9.    Wolne wnioski.10.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30