Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
14 października 2013

Wohyń, dnia 10 października 2013 r.
Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 21 października 2013 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.2. Sprawy organizacyjne.a) stwierdzenie quorum;b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.5. Interpelacje i zapytania radnych.6. Informacja kierowników NZOZ z terenu Gminy Wohyń nt. sytuacji zdrowotnej mieszkańców; zapytania. 7. Informacja kierownika Lokalnego Biuro Projektu w Białej Podlaskiej na temat Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie woj. lubelskiego; zapytania.8. Podjęcie uchwał:w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” oraz udzielenia pełnomocnictwa i ustanowienia liderem Gminę Wisznice,w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wohyń,w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2013 r.9. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach10. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.11. Wolne wnioski.12. Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady/-/ Dorota Iwanejko
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30