Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
12 października 2016

Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 19 października 2016 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.6.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szk. 20015/16.7.    Kultura w gminie – stan i perspektywy.8.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
 

w sprawie uchwalenia Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wohyń na lata 2016-2025,
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2016 r.

9.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.10.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.11.    Wolne wnioski.12.    Zamknięcie obrad.Wohyń, dnia 10 października  2016 r.Przewodniczący Rady /-/Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30