Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
16 listopada 2016

Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 25 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie quorum;
b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych. 5.    Informacje Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami, zapytania.6.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wohyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.,
w sprawie zmiany rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wohyń,
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2016 r.

7.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.8.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.9.    Wolne wnioski.10.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30