Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
19 lutego 2014

Wohyń, dnia 19 lutego 2014 r.
Mieszkańcy Gminy Wohyń
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 28 lutego 2014 r. (piątek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Kierownika ZAS w zakresie sytuacji finansowej placówek oświatowych; dyskusja.
6. Informacja w zakresie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie za 2013 r., zapytania.
7. Podjęcie uchwał:
 

w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2014 r.,
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wohyń oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
w sprawie  wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2014 r.

 
8. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Dorota Iwanejko

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30