Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
8 kwietnia 2014

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 14 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy o bieżących działaniach.
4. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2014 r.
– w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126L Wohyń-Ostrówki w m. Bezwola”
– w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/196/2014 w sprawie  wyrażenie zgody  na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,
– w sprawie  ustalenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
5. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach.
6. Wolne wnioski, zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Dorota Iwanejko

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30