Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
21 maja 2014

Wohyń, dnia 20 maja 2014 r.
Mieszkańcy Gminy Wohyń
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 28 maja 2014 r. (środa) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Wohyń sala nr 1 z następującym porządkiem obrad:

 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne.
a) stwierdzenie quorum;
b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy. Informacja Komendanta Policji o bezpieczeństwie w gminie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2014 r.
7. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady
/-/ Dorota Iwanejko
 
Po zakończeniu sesji odbędzie się spotkanie z przedstawicielami biura Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30