Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wohyń
19 marca 2013

Wohyń, dnia 18 marca 2013 r.Mieszkańcy Gminy Wohyń Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 26 marca 2013 r. ( wtorek ) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Wohyń sala nr 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.2. Sprawy organizacyjne.a) stwierdzenie quorum;b) ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3. Informacja Wójta Gminy o pracy miedzy sesjami.4. Interpelacje i zapytania radnych.5. Przedstawienie sprawozdań poszczególnych komisji za 2012 rok 6. Podjęcie uchwał: – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wohyń,- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wohyń do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,- w spawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2013 r., – w sprawie funduszu sołeckiego,- zmieniającej uchwałę w sprawie poręczenia pożyczki,- w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2013r. 7. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.9. Wolne wnioski.10. Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady/-/ Dorota Iwanejko
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30