Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na spotkanie dotyczące budowania współpracy jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej(sektora NGO) w Powiecie Radzyńskim, 14.09.23 i 25.09.23
12 września 2023

Jeszcze dziś można zgłosić swój udział w cyklu spotkań!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie razem z Powiatem Radzyńskim zaprasza na cykl dwudniowych spotkań dotyczące współpracy JST z PES w zakresie zlecania usług społecznych w powiecie radzyńskim.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”.

Harmonogram spotkań:

Część 1, Budowanie powiatowej współpracy JST i PES w zakresie zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej

l.p.PowiatAdresData spotkaniaProwadzący
1.Starostwo Powiatowew Radzyniu Podlaskimul. Warszawska  3214 września  2023 r.Przemysław Kozak

Część 2, Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej

l.p.PowiatAdresData spotkaniaProwadzący
1.Starostwo Powiatowew Radzyniu Podlaskimul. Warszawska 3225 września  2023 r.Tomasz Schimanek

Osobą odpowiedzialną za organizację spotkań jest Ewa Chudzik, adres e-mail: ewa.chudzik@rops.lubelskie.pl, tel.:  81-528762

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej, na 2 dni przed planowanym spotkaniem w części 1 tj.:

  1. Powiat radzyński do 12.09.2023 do g.12:00,

Wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Spotkania przeznaczone są dla:

  • przedstawicieli samorządu terytorialnego (gmin i powiatu), w tym dla osób decyzyjnych i mających wpływ na rozwój usług społecznych oraz ekonomii społecznej (ES),
  • przedstawicieli PES takich jak: KIS, CIS, WTZ, ZAZ, NGO, Kół Gospodyń Wiejskich,
  • przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych
  • przedstawicieli OWES-ów i liderów lokalnych działających na rzecz społeczności lokalnej,
  • pracowników OPS, PCPR, PUP, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zlecania usług społecznych PES

Podejmowane zagadnienia, 

Część 1 – Budowanie powiatowej współpracy JST i PES w zakresie zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej:

  • zlecanie usług społecznych oraz ich rozwój w społecznościach lokalnych,
  • diagnozowanie zapotrzebowania mieszkańców na usługi społeczne,
  • diagnozowanie potencjału lokalnych podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców usług społecznych,

·         współpraca JST i PES w zakresie realizacji usług społecznych przez PES.

Część 2 – Klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej:

·         klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych,

·         praktyczne zastosowanie klauzul społecznych skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej,

·         korzyści wynikające ze stosowania klauzul i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych dla samorządów lokalnych, mieszkańców i podmiotów ekonomii społecznej,

·         indywidualne zastosowanie klauzul i aspektów społecznych w postępowaniach realizowanych w gminach i powiatach, będących uczestnikami warsztatów.

Tomasz Schimanek

Polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 25 lat związany z sektorem pozarządowym, obecnie ekspert ds. programów społecznych i organizacji pozarządowych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Współtwórca i współpracownik Forum Darczyńców w Polsce, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji; szkoleniowiec i doradca dla administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi a biznesem.

Od ponad 15 lat zaangażowany w rozwój ekonomii społecznej. Uczestniczył w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, doradza podmiotom ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej działalności oraz samorządom terytorialnym w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw społecznych. W latach 2009-2014 był członkiem grupy prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Premierze RP.

Od ponad 7 lat promuje społeczne zamówienia publiczne jako instrument wspierający rozwój podmiotów ekonomii społecznej. W tym czasie udzielił ponad 300 godzin doradztwa, szkoleń i warsztatów dotyczących społecznych zamówień publicznych, adresowanych głównie do podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Współpracował w tym zakresie m.in. z Urzędem Zamówień Publicznych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (m.in. w Białymstoku, Rzeszowie, Łodzi, Warszawie) oraz Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji dotyczących działania organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej oraz społecznych zamówień publicznych.

Przemysław Kozak

Psycholog, trener. Absolwent Institute of Leadership and Management, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Licencjonowany trener programu „Spadochron” dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód.

W latach 2010-2018 pracował w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) zarządzając działalnością gospodarczą oraz uczestnicząc w realizacji projektów z zakresu ekonomii społecznej. Doradca tematyczny Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w projekcie „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej w Regionach”.

Zrealizował kilkaset godzin szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw społecznych i pracowników instytucji samorządowych zajmujących się ekonomią społeczną (w tym JST, PUP, OPS, PCPR). Brał udział w opracowaniu nowego standardu działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych, w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Wspólnie z FISE i British Council adaptował do warunków polskich i współprowadził innowacyjny program dla liderów lokalnych „Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej”.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30