Gmina Wohyń

Nagłówek

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Wohyń
15 czerwca 2011

Wohyń, dnia 09 czerwca 2011 r.
Mieszkańcy Gminy Wohyń
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VII sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na dzień 27 czerwca 2011 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej UG Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.2. Sprawy organizacyjne- stwierdzenie quorum,- ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wohyniu za 2010 r.4. Dyskusja.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.6. Interpelacje i zapytania radnych.7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.- wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu,- przedstawienie opinii RIO w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r,- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2010 r,- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2010 r, – przedstawianie opinii RIO w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla Wójta Gminy za 2010 r.8. Podjęcie uchwał w sprawach:- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010,     – w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za rok 2010 ,- w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r,- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.9. Informacja Przewodniczącej Rady o bieżących działaniach.10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.11. Wolne wnioski.12. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy WohyńDorota Iwanejko

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30