Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
16 listopada 2017

Mieszkańcy Gminy Wohyń Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad: 1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych. 5.    Informacje Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami, zapytania.6.    Informacja Kierownik ZAS o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/17, zapytania.7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:-    w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości,  –    w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wohyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, –    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako  podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wohyń na 2018 r., –    w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,-    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wohyniu  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wohyniu,-    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Suchowoli  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Suchowoli,-    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bezwoli  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bezwoli,-    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ossowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ossowie,-    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ostrówkach  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ostrówkach,-    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lisiowólce  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lisiowólce,-    w sprawie zmian budżetu Gminy Wohyń na 2017 r. 8.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.9.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.10.    Wolne wnioski.11.    Zamknięcie obrad.Po sesji odbędzie się otwarta debata społeczna na temat „Poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu radzyńskiego” z udziałem Policji (od godz. 10:00).Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30