Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
15 grudnia 2017

Mieszkańcy Gminy Wohyń Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń,z następującym porządkiem obrad:1.      Otwarcie sesji.2.      Sprawy organizacyjne.a)     stwierdzenie quorum;b)     ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.4.      Interpelacje i zapytania radnych.5.      Opinia Komisji Budżetowej Rady Gminy nt. projektu budżetu na 2018 r.6.      Rozpatrzenie projektów uchwał:-        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.,-        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 dla Gminy Wohyń,-        w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,-        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,-        w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2018 r.,-        w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wohyń na 2018 rok.7.      Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wohyń na 2018 r.8.      Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.9.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.10. Wolne wnioski.11. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Marek Kratiuk
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30