Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
5 października 2018

Mieszkańcy Gminy WohyńZawiadamiam, że w dniu 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń,, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.

 
a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.6.    Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/18; zapytania.7.    Rozpatrzenie projektu uchwały:-    zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród,-    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wohyń oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,-    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów,-    w sprawie w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wohyń,-    w sprawie zmiany Statutu Gminy Wohyń,-    w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,-    w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2018 r.8.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.9.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z VII kadencji.10.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.11.    Wolne wnioski.12.    Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30