Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
23 stycznia 2019

Mieszkańcy Gminy Wohyń Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Pytania radnych w sprawach bieżących.6.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady za 2018 rok, zapytania.7.    Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady na 2019 rok, zapytania.8.    Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Wohyń na 2019 rok, zapytania.9.    Rozpatrzenie projektów uchwał:-    w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;-    w sprawie diet dla radnych i sołtysów;-    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych tym programem ;-    w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wohyń;-    w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r.;-    w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2019 r.;10.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.11.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.12.  Wolne wnioski.13. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady /-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30