Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
3 kwietnia 2019

Mieszkańcy Gminy Wohyń Zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a.    stwierdzenie quorum;b.    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Pytania radnych w sprawach bieżących.6.    Informacja Prezesa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach,w zakresie bieżącej działalności, zapytania.7.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.8.    Rozpatrzenie projektów uchwał:- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wohyń;- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami     komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;- w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2019 r.;9.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.10.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.11.    Wolne wnioski.12.    Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady /-/ Krzysztof Barszczewski
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30