Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
20 sierpnia 2019

Mieszkańcy Gminy WohyńZawiadamiam, że 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a.    stwierdzenie quorum;

b.    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Pytania radnych w sprawach bieżących.6.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.7.    Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.8.    Rozpatrzenie projektów uchwał:- w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Wohyń dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;- w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli;- w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników;- zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych;- w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2019 r.;- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wohyń;- w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wohyń.9.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.10.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:- z dnia 21 czerwca 2019 r.;- z dnia 28 czerwca 2019 r.;- z dnia 22 lipca 2019 r.11.    Wolne wnioski.12.    Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady/-/ Krzysztof Barszczewski
 

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30