Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
18 września 2019

Mieszkańcy Gminy WohyńZawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.     Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Informacja  Przewodniczącego Rady o złożonej interpelacji i udzielonej odpowiedzi.6.    Pytania radnych w sprawach bieżących.7.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.8.    Informacja Wójta Gminy o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.9.    Sprawozdanie  Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu z bieżącej działalności, zapytania.10.    Opinia  zespołu o zgłoszonym kandydacie na ławnika; wybór ławnika.11.    Rozpatrzenie projektów uchwał:-    w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim –    w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r.;-    w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2019 r.;12.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.13.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.14.    Wolne wnioski.15.    Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady /-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30