Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
20 listopada 2019

Zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a.    stwierdzenie quorum;b.    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Pytania radnych w sprawach bieżących.6.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako  podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wohyń na 2020 r.;- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród;- w sprawie ustalenia  maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;- w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wohyniu;- w sprawie rozpatrzenia petycji; – w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wohyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;         –  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;- w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2019 r.8.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.9.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:- z dnia 26 września 2019 r.- z dnia 18 października 2019 r.10.    Wolne wnioski.11.    Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady /-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30