Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
22 stycznia 2020

Zawiadamiam, że 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za 2019 r., zapytania.
 7. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady na 2020 r., zapytania.
 8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Wohyń na 2020 r., zapytania.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu na realizację zadania pn. remont drogi powiatowej nr 1126L na odcinku Bezwola – Wohyń;
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;
  -w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2020 r.

10. Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (30-12-2019 r.)

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30