Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
21 lutego 2020

Zawiadamiam, że 28 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Stan zdrowia i opieki medycznej mieszkańców Gminy Wohyń.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu na realizację zadania pn. remont drogi powiatowej nr 1126L na odcinku Bezwola – Wohyń;
 • w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
 • w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2020 r.;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Komarówka Podlaska;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2020 r.

9. Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (29-01-2020 r.)

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30