Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
24 marca 2021

Zawiadamiam, że 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Realizacja zadań i wydatkowanie środków finansowych z funduszy sołeckich
  za rok 2020.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ossowie;
 • w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bezwoli;
 • w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2021 r;
 • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego
  o ustanowieniu Radzyńskiego Klastra Energii;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu;
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji;
 • w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2021 r.;
 • w sprawie uchwalenia zmian budżetu Gminy Wohyń na 2021 r.

9. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (29-01-2021 r. i 26-02-2021 r.).

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Barszczewski

Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30