Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
23 kwietnia 2021

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Zawiadamiam, że 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ossowie;
 • w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bezwoli;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
  8. Gospodarka odpadowa na terenie Gminy Wohyń, zapytania.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (31-03-2021 r.).
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad.
                                                    Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Krzysztof Barszczewski

Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30