Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
21 maja 2021

Mieszkańcy Gminy Wohyń

Zawiadamiam, że 28 maja 2021 r. (piątek) o godz. 900 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy organizacyjne.
a.    stwierdzenie quorum;
b.    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Pytania radnych w sprawach bieżących.

6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.

7. „Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wohyń za rok 2020” – informacja Kierownika GOPS w Wohyniu, zapytania.

8. Informacja o pracach przy sporządzaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wohyń, zapytania.

9. Stan melioracji w Gminie – informacja za 2020 r., zapytania.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • w sprawie likwidacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej
  w Ossowie;
 • w sprawie likwidacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej
  w Bezwoli;
 • w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wohyń;
 • w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wohyniu;
 • w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2021 r.;
 • w sprawie uchwalenia zmian budżetu Gminy Wohyń na 2021 r.;

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (30-04-2021 r.).

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Barszczewski

Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30