Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
23 czerwca 2021
          Mieszkańcy Gminy Wohyń

Zawiadamiam, że 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy Wohyń za rok 2020.
 8. Debata nad raportem.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały:
 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wohyń wotum zaufania;

10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu

 • wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2020 r.,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie
  sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.,
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2020 r.,
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2020 r.,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku
  Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania
  budżetu Gminy Wohyń za 2020 r.,
 • zapytania, dyskusja.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.;
 • w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2020 r.;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (28-05-2021 r.).

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Barszczewski

Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30