Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
22 października 2021

Zawiadamiam, że 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 900 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  1. stwierdzenie quorum;
  2. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Sytuacja zdrowotna mieszkańców gminy Wohyń. Informacja Dyrektora SP ZOZ
  w Radzyniu Podlaskim oraz lekarzy rodzinnych, zapytania.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

– w sprawie przejęcia przez Gminę Wohyń od Powiatu Radzyńskiego zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1245L Suchowola – Zapoprzeczne – Wohyń
w miejscowości Suchowola poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku 724 mb. 

  –  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2021 r.

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2021 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (30-09-2021 r.)
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Krzysztof Barszczewski

Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30