Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
20 grudnia 2021

Zawiadamiam, że 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 900 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a.    stwierdzenie quorum;
  b.    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r., zapytania.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r.
 8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wohyń na 2022 r.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności GCK w Wohyniu i MCK w Suchowoli, zapytania.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 11. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.;
 • w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok;
 • w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok;

 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (29-11-2021 r.).

 13. Wolne wnioski.

 14. Zamknięcie obrad.

Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego.

                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                /-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30