Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
25 marca 2022

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Wohyniu nt. przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wohyń; wręczenie zaświadczenia.
 3. Złożenie ślubowania radnego.
 4. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 8. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie powołania Komisji Samorządowo-Społecznej Rady Gminy Wohyń;
 • w sprawie powołania Komisji Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
  Środowiska Rady Gminy Wohyń;
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wohyń na lata 2022 – 2025;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu;
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej;
 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (25-02-2022 r)

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30