Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
24 sierpnia 2022

Zawiadamiam, że 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie stypendiów dla uzdolnionych uczniów za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2021/2022.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 7. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 8. Informacja Kierownika ZAS o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023, zapytania.
 9. Stan melioracji w Gminie – informacja za 2021 r., zapytania.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

-w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa;

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

-w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035;

-w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2022 r.

11.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (30-06-2022 r.)

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30