Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
28 września 2022

Zawiadamiam, że 5 października 2022 r. (środa) o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Analiza i ocena wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu;

-w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród;
– w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli;
– w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Wohyń;
– w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Wohyń;
– w sprawie rozpatrzenia petycji;
– w sprawie rozpatrzenia petycji;

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2022 r.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (30-08-2022 r.)

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30