Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
19 grudnia 2022

Zawiadamiam, że 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r., zapytania.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.
 8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wohyń na 2023 r.
 9. Informacja Starosty Radzyńskiego w sprawach bieżącej działalności.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
  – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
  – w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023;
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (30-11-2022 r.).
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30