Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
26 stycznia 2023

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję na 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 1300 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie sprawozdań stałych komisji rady z działalności za rok 2022.
 7. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady na 2023 r.
 8. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego RG z działalności Rady Gminy za 2022 r.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2023 r.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;
  • w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości;
  • w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu;
  • w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wohyń na lata 2023-2027;
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków;
  • w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze;
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
  11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (29-12-2022 r.)
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30