Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
16 lutego 2023

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Wohyń, którą zwołuję
na dzień 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali Gminnego Centrum Kultury
 w Wohyniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Gospodarka odpadowa na terenie Gminy Wohyń – informacja Prezesa ZK Pryzmat, zapytania.
 7. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Wohyń
  na lata 2023 – 2025;
 • w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Wohyń;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (31-1-2023 r.)

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30