Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
17 kwietnia 2023

Zawiadamiam, że 21 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 1300 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Stan melioracji w Gminie – informacja za 2022 r., zapytania.
 8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim o ochronie przeciwpożarowej powiatu radzyńskiego w 2022 r., zapytania.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
 • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości;
 • w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia w Radzyniu Podlaskim jednostki
  wojskowej;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L od km 10+800 do km 14+205 na odcinku Wohyń – granica powiatu parczewskiego”.
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (29-3-2023 r.).

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30