Gmina Wohyń

Nagłówek

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wohyń
20 kwietnia 2017

Mieszkańcy Gminy Wohyń Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad1.    Otwarcie sesji.2.    Sprawy organizacyjne.a)    stwierdzenie quorum;b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.4.    Interpelacje i zapytania radnych.5.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.6.    Sprawozdanie Kierownik GOPS za 2016 r. oraz potrzeby (zadania) na 2017 r., zapytania.7.    Rozpatrzenie projektu uchwały: –    zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, –    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości, –    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1234L, 1246L, 1228L, 1244L, –    w sprawie     w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wohyń, –    w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2017 r. 8.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.9.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.10.    Wolne wnioski.11.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady /-/ Marek Kratiuk

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30