Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
23 maja 2023

Zawiadamiam, że 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (3 uchwały);
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z gminą Ulan-Majorat oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w celu realizacji projektu pn. „Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego”;
 • w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Wohyń.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (21-04-2023 r.).

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Krzysztof Barszczewski

  Partnerzy

  Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
  Nieodpłatna pomoc prawna
  Radzyńska Kraina Serdeczności
  Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  Epuap
  Mapa

  Kontakt

  Logo gminy Wohyń

  Gmina Wohyń

  Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

  Kontakt

  Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
  Telefon: 83 353 00 03
  E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
  NIP: 538-18-49-745
  REGON: 000550953

  Godziny pracy

  Poniedziałek : 8:00 - 16:00
  Wtorek : 7:30 - 15:30
  Środa : 7:30 - 15:30
  Czwartek : 7:30 - 15:30
  Piątek : 7:30 - 15:30