Gmina Wohyń

Nagłówek

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY WOHYŃ
24 sierpnia 2023

Zawiadamiam, że 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
  a. stwierdzenie quorum;
  b. ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie stypendiów dla uzdolnionych uczniów za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2022/2023.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Pytania radnych w sprawach bieżących.
 7. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady, zapytania.
 8. Informacja Kierownika ZAS o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024, zapytania.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu z przeznaczeniem
  na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1255L
  od dr. wojewódzkiej nr 814 – Branica Suchowolska na odcinku o dł. 1,8 km”.;
 • w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
 • w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach
  na ławników;
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości;
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2023 r.

10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (21-06-2023 r.)

11.Wolne wnioski.

12.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Barszczewski

Partnerzy

Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening
Nieodpłatna pomoc prawna
Radzyńska Kraina Serdeczności
Komunikaty Zarządzania Kryzysowego
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Epuap
Mapa

Kontakt

Logo gminy Wohyń

Gmina Wohyń

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wohyń

Kontakt

Adres: Radzyńska 4, 21-310, Wohyń
Telefon: 83 353 00 03
E-mail: wohyn@gminawohyn.pl
NIP: 538-18-49-745
REGON: 000550953

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30